loading

Sách, tuyển tập

Đối diện với tình yêu : tiểu thuyết / Shelly Laurenston ; Minh Thu dịch

Tác giả : Shelly Laurenston ; Minh Thu dịch

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 483 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786045965351

Số phân loại : 813.6

Chủ đề : 1. Biến thái -- Tiểu thuyết. 2. Nữ cảnh sát -- Tiểu thuyết. 3. Quan hệ nam nữ -- Tiểu thuyết. 4. Tiểu thuyết Mỹ -- Thế kỷ 20. 5. Văn học Mỹ -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1737/2020
(VH 470)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top