loading

Sách, tuyển tập

Thạch hầu / Jeffery Deaver ; Orkid dịch

Tác giả : Jeffery Deaver ; Orkid dịch

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 563 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786049761935

Số phân loại : 813.54

Chủ đề : 1. Cảnh sát -- Tiểu thuyết. 2. Nhà khoa học pháp y -- Tiểu thuyết. 3. Rhyme, Lincoln $c(Nhân vật tiểu thuyết) -- Tiểu thuyết. 4. Tiểu thuyết Mỹ -- Thế kỷ 20. 5. Văn học Mỹ -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1735/2020
(VH 220)
Đang được mượn
Top