loading

Sách, tuyển tập

Có người đang tìm bạn / Trương Hạo Thần ; Lu Lu dịch

Tác giả : Trương Hạo Thần ; Lu Lu dịch

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 387 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049544613

Số phân loại : 895.136

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Trung Quốc -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1795/2020
(VH 1926)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1796/2020
(VH 1927)
Đang được mượn
Top