loading

Sách, tuyển tập

Absorption spectra in the ultraviolet and visible region. Vol.6 / edited by L. Láng

Tác giả : edited by L. Láng

Nhà xuất bản : Kiadó

Nơi xuất bản : Bud.

Mô tả vật lý : tr. ; 25 cm

Số phân loại : 535.84

Chủ đề : 1. Absorption spectra.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 1849/90
(K09.31_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top