loading

Sách, tuyển tập

Student solutions manual : to accompany Physics and physics : classical and modern 2nd ed. / Keller, Gettys, Skove

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Nơi xuất bản : New York [etc.]

Mô tả vật lý : tr. ; 27 cm

Chủ đề : 1. Vật lý -- Bài toán, bài tập.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 991/2001
(K09.09_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 9 LV 992/2001
(K09.09_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top