loading

Sách, tuyển tập

Tâm lý thanh thiếu niên = L'Adolescence / Maurice Debesse ; Bản dịch của Lê Thanh Hoàng Dân ... [và nh.ng. khác]

Tác giả : Maurice Debesse ; Bản dịch của Lê Thanh Hoàng Dân ... [và nh.ng. khác]

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 1974

Nơi xuất bản : Sài Gòn

Mô tả vật lý : 115 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 155.5

Chủ đề : 1. Tâm lý học ứng dụng. 2. Thanh thiếu niên -- Tâm lý học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 NC 638
(K10.34_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top