loading

Luận án, luận văn

Foreign-trained academics and the development of Vietnamese higher education since Doi moi : thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy / Doan Hue Dung

Tác giả : Doan Hue Dung

Nhà xuất bản : University of Nottingham Hallward Library

Năm xuất bản : 2000

Nơi xuất bản : Vương Quốc Anh

Mô tả vật lý : iii, 285 tờ : sơ đồ, biểu đồ ; 30 cm

Số phân loại : 378.597

Chủ đề : 1. Giáo dục bậc cao và Nhà nước -- Việt Nam -- 1987-. 2. Học bổng. 3. Học tập ở nước ngoài. 4. Luận án -- Anh. 5. Sinh viên Việt Nam -- Nước ngoài.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 10759
Phục vụ đọc tại chỗ
Top