loading

Luận án, luận văn

A Technical and vocational education training (TVET) development strategy for Ho Chi Minh City labour, invalid and social affair department (HCMCLISAD), TVET cases of the Philippines and Thailand : Master in Development Management / Ha Duong Khanh Phuc

Tác giả : Ha Duong Khanh Phuc

Nhà xuất bản : Asian Institute of Management

Năm xuất bản : 2000

Nơi xuất bản : [S.l.]

Mô tả vật lý : 127 tờ : sơ đồ ; 30 cm

Số phân loại : 370.1130959779

Chủ đề : 1. Đào tạo nghề -- Philippines. 2. Đào tạo nghề -- Thái Lan. 3. Giáo dục hướng nghiệp -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Chính sách Nhà nước. 4. Giáo dục hướng nghiệp -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Lập kế hoạch.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 10760
Phục vụ đọc tại chỗ
Top