loading

Sách, tuyển tập

Heidegger / Jean-Michel Salanskis

Tác giả : Jean-Michel Salanskis

Nhà xuất bản : Les Belles Lettres

Năm xuất bản : 1997

Nơi xuất bản : Paris

Mô tả vật lý : 157 tr. ; 18 cm

Số phân loại : 193

Chủ đề : 1. Nhà triết học -- Đức -- Thế kỷ 20. 2. Triết học Đức -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 LN 170/2001
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top