loading

Sách, tuyển tập

The Girl of the sea of Cortez / Peter Benchley

Tác giả : Peter Benchley

Nhà xuất bản : Doubleday

Năm xuất bản : 1982

Nơi xuất bản : Gaeden City ;

Mô tả vật lý : 237 tr. ; 23 cm

Số phân loại : 813.54

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Mỹ -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Mỹ -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 1189/2001
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top