loading

Sách, tuyển tập

Codex alimentarius / FAO. Codex Alimentarius Commission.

Tác giả : FAO. Codex Alimentarius Commission.

Nhà xuất bản : FAO : WHO

Nơi xuất bản : Rome

Mô tả vật lý : ; 29 cm

Số phân loại : 363.192

Chủ đề : 1. Dư lượng thuốc trừ sâu trong thực phẩm. 2. Thực phẩm -- Bảo quản -- Định chuẩn. 3. Thực phẩm, kém chất lượng và kiểm tra -- Định chuẩn..

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 12 L 4520
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top