loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu trạng thái điện tử trên biên phân cách của tiếp xúc kim loại hoạt tính bán dẫn, kim loại hoạt tính điện môi - bán dẫn / Phan Ngọc Minh

Tác giả : Phan Ngọc Minh

Nhà xuất bản : Viện Vật lý

Năm xuất bản : 1996

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 128 tờ : biểu đồ ; 30 cm

Số phân loại : 537.62

Chủ đề : 1. Chất bán đẫn. 2. Điện môi. 3. Kim loại. 4. Luận án -- Việt Nam. 5. Tính dẫn điện.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 10541
Phục vụ đọc tại chỗ
Top