loading

Luận án, luận văn

The Use of the covering condition in different formal elliptic boundary value problems tackled by the finite element methods (An interface problem) / Nguyen Huu Quang

Tác giả : Nguyen Huu Quang

Nhà xuất bản : De La Salle University. Faculty of the College of Sciences

Năm xuất bản : 1997

Nơi xuất bản : Manila

Mô tả vật lý : ix, 353 tờ ; 28 cm

Số phân loại : 515.35

Chủ đề : 1. Bài toán biến. 2. Luận án -- Philippines. 3. Phương trình vi phân Elliptic. 4. Phương trình vi phân tuyến tính.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 10350
Phục vụ đọc tại chỗ
Top