loading

Sách, tuyển tập

Scott's standard postage stamp catalogue 1963 : the encyclopedia of philately / Gordon R. Harmer edit by

Tác giả : Gordon R. Harmer edit by

Nhà xuất bản : Scott

Nơi xuất bản : N.Y.

Mô tả vật lý : tr. ; 24 cm

Số phân loại : 769.56

Chủ đề : 1. Tem thư -- Tập ảnh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 307/2001
(K09.09_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top