loading

Luận án, luận văn

Đổi mới cơ cấu tổ chức ngành dầu khí Việt Nam / Võ Tấn Phong

Tác giả : Võ Tấn Phong

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2000

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 338.476655

Chủ đề : 1. Công nghiệp và kinh doanh dầu mỏ -- Việt Nam -- Quản lý -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Quản lý công nghiệp -- Việt Nam -- Tóm tắt. 4. Tổ chức công nghiệp -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 10732
Phục vụ đọc tại chỗ
Top