loading

Luận án, luận văn

Trung đoàn bộ binh tập kích ở địa hình rừng núi Quân khu 5 / Nghiêm Quốc Việt

Tác giả : Nghiêm Quốc Việt

Mô tả vật lý : 152 tờ : sơ đồ màu ; 30 cm

Số phân loại : 355.4209597

Chủ đề : 1. Việt Nam. $bTrung đoàn bộ binh. 2. Chiến thuật. 3. Khoa học và nghệ thuật quân sự -- Việt Nam. 4. Luận án -- Việt Nam. 5. Miền Đông Nam bộ (Việt Nam) -- Khía cạnh chiến lược.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 10505
(K07.32_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top