loading

Sách, tuyển tập

Histoire de la littérature en Suisse romande. T.3 / Roger Francillon

Tác giả : Roger Francillon

Nhà xuất bản : Payot

Nơi xuất bản : Lausanne

Mô tả vật lý : ; 24 cm

Số phân loại : 840.8

Chủ đề : 1. Văn học Thụy Sĩ -- Lịch sử và phê bình -- 1945-1970.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 728/2001
(K09.09_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top