loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu biến tính vật liệu Lignocellulose để xử lý kim loại nặng trong nước / Nguyễn Thượng Đẳng ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Thành Quân

Tác giả : Nguyễn Thượng Đẳng ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Thành Quân

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 21 cm

Số phân loại : 661.802

Chủ đề : 1. Kim loại nặng. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Nước -- Ô nhiễm. 4. Vật liệu Lignocellulose -- Trao đổi chất.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25980
Đang xử lý kỹ thuật
Top