loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật can thiệp đặt ống ghép nội mạch điều trị phình động mạch chủ bụng dưới thận / Nguyễn Văn Quảng ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Quyết Tiến, Phạm Minh Ánh

Tác giả : Nguyễn Văn Quảng ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Quyết Tiến, Phạm Minh Ánh

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : bảng, biểu đồ (1 phần màu) ; 21 cm

Số phân loại : 617.413

Chủ đề : 1. Blood-vessels. 2. Động mạch chủ -- Bệnh -- Chẩn đoán. 3. Động mạch chủ -- Bệnh -- Phẫu thuật. 4. Mạch máu -- Phẫu thuật. 5. Phình động mạch chủ bụng -- Chẩn đoán. 6. Phình động mạch chủ bụng -- Phẫu thuật.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25960
Đang xử lý kỹ thuật
Top