loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu tạo dòng lan Dendrobium thấp cây triển vọng bằng phương pháp lai hữu tính kết hợp chiếu xạ và nuôi cấy IN VITRO / Nguyễn Văn Vinh ; Người hướng dẫn khoa học : Bùi Văn Lệ, Bùi Minh Trí

Tác giả : Nguyễn Văn Vinh ; Người hướng dẫn khoa học : Bùi Văn Lệ, Bùi Minh Trí

Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông lâm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 21 cm

Số phân loại : 635.9344

Chủ đề : 1. Công nghệ sinh học. 2. Dendrobium. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Trồng hoa lan.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25954
Đang xử lý kỹ thuật
Top