loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Trực quan hóa trong bảo mật ứng dụng Web / Đặng Trần Trí ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Trần Khánh, Josef Küng

Tác giả : Đặng Trần Trí ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Trần Khánh, Josef Küng

Nhà xuất bản : Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : ix, 159 tờ, [34] tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 005.8

Chủ đề : 1. Mạng máy tính -- Biện pháp an toàn. 2. Ứng dụng Web -- Biện pháp an toàn. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25993
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25994 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top