loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Đánh giá kết quả phẫu thuật thay van động mạch chủ qua đường mỗ nửa trên xương ức / Trần Minh Hải ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Quyết Tiến, Võ Thành Nhân

Tác giả : Trần Minh Hải ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Quyết Tiến, Võ Thành Nhân

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xi, 123, [53] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 617.412

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Van động mạch chủ -- Phẫu thuật. 3. Xương ức -- Phẫu thuật. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 25984
(K07.23_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25985 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top