loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Cấu trúc của các chuỗi phổ biến với ràng buộc và các thuật toán khai thác hiệu quả / Dương Văn Hải ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Hoài Bắc, Trương Chí Tín

Tác giả : Dương Văn Hải ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Hoài Bắc, Trương Chí Tín

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xiii, 178 tờ, [38] tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 006.312

Chủ đề : 1. Công nghệ thông tin. 2. Khai thác dữ liệu. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Thuật toán. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 25975
(K07.23_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25976 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top