loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu tác nhân gây bệnh và biện pháp phòng trừ tổng hợp bệnh thối thân chảy nhựa trên cây mít ở miền Đông Nam bộ / Mai Văn Trị ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Tuất, Nguyễn Văn Hòa

Tác giả : Mai Văn Trị ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Tuất, Nguyễn Văn Hòa

Nhà xuất bản : Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xiii, 213, [49] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 634.36

Chủ đề : 1. Cây ăn quả -- Việt Nam -- Miền Đông Nam Bộ. 2. Cây mít -- Bệnh và loài gây hại -- Việt Nam -- Miền Đông Nam Bộ. 3. Cây mít -- Trồng trọt -- Việt Nam -- Miền Đông Nam Bộ. 4. Luận án -- Việt Nam. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25969
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25970 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top