loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Pháp luật về quyền của cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần / Trương Vĩnh Xuân ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Huy Hồng, Phạm Trí Hùng

Tác giả : Trương Vĩnh Xuân ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Huy Hồng, Phạm Trí Hùng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Luật T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : x, 154, [6] tờ ; 30 cm ; 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 346.597066

Chủ đề : 1. Cổ đông -- Địa vị pháp lý, luật pháp... -- Việt Nam. 2. Công ty cổ phần -- Việt Nam. 3. Doanh nghiệp -- Luật và pháp chế -- Việt Nam. 4. Luận án -- Việt Nam. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25967
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25968 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top