loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Vai trò của giáo dục và đào tạo đối với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay / Nguyễn Võ Hoàng Mai ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Hữu Toàn, Vũ Đức Khiễn

Tác giả : Nguyễn Võ Hoàng Mai ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Hữu Toàn, Vũ Đức Khiễn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 218, [50] tờ : bảng, biểu đồ (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 370.959779

Chủ đề : 1. Công nghiệp hóa -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Giáo dục và nhà nước -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Giáo dục -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 4. Phát triển kinh tế -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 25964
(K07.23_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25965 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top