loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tác động của chi tiêu công, quản trị công đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia Châu Á / Lê Hoàng Anh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Ngọc Thạch

Tác giả : Lê Hoàng Anh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Ngọc Thạch

Nhà xuất bản : Trường Đại học Ngân hàng T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xiii, 124, [71] tờ : bảng, biểu đồ (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 336.39095

Chủ đề : 1. Chi tiêu công -- Châu Á. 2. Ngân sách -- Châu Á. 3. Tăng trưởng kinh tế -- Châu Á. 4. Châu Á -- Phân bổ và chi tiêu. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25955
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25956 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top