loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu tạo dòng lan Dendrobium thấp cây triển vọng bằng phương pháp lai hữu tính kết hợp chiếu xạ và nuôi cấy IN VITRO / Nguyễn Văn Vinh ; Người hướng dẫn khoa học : Bùi Văn Lệ, Bùi Minh Trí

Tác giả : Nguyễn Văn Vinh ; Người hướng dẫn khoa học : Bùi Văn Lệ, Bùi Minh Trí

Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông lâm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xx, 182, [65] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.) + kèm danh mục các bài báo (25 tr.)

Số phân loại : 635.9344

Chủ đề : 1. Công nghệ sinh học. 2. Dendrobium. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Trồng hoa lan. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25952
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25953 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top