loading

Sách, tuyển tập

Sống chung sau ly hôn / Hồ Tiểu Mị ; Phương Thanh dịch

Tác giả : Hồ Tiểu Mị ; Phương Thanh dịch

Nhà xuất bản : Văn Học

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 399 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786046902171

Số phân loại : 895.136

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Trung Quốc -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1273/2020
(VH 1728)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top