loading

Sách, tuyển tập

Điều duy nhất còn sót lại : truyện ngắn / Zelda

Tác giả : Zelda

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 183 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049877094

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1229/2020
(VH 5425)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1230/2020
(VH 5426)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top