loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Treatment and reuse of greywater for rye-grass irrigation / Nguyễn Thanh Hùng ; Supervisor : Ryszard Błażejewski

Tác giả : Nguyễn Thanh Hùng ; Supervisor : Ryszard Błażejewski

Nhà xuất bản : University of life sciences

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Poznań

Mô tả vật lý : x, 121 tờ minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 627.52

Chủ đề : 1. Bãi cỏ -- Tưới tiêu. 2. Chất thải -- Làm sạch -- Xử lý sinh học. 3. Luận án -- Ba Lan. 4. Nước xám (Nước thải sinh hoạt). 5. Tái sử dụng nước. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25949
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25950 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top