loading

Luận án, luận văn

Tính giải được và các tính chất của nghiệm cho một số phương trình vi tích phân hàm phi tuyến / Huỳnh Thị Hoàng Dung ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Thị Phương Ngọc

Tác giả : Huỳnh Thị Hoàng Dung ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Thị Phương Ngọc

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 515.38

Chủ đề : 1. Không gian Banach -- Tóm tắt. 2. Không gian Fréchet -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 4. Phương trình tích phân -- Tóm tắt. 5. Phương trình vi phân tích phân -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25936
Phục vụ đọc tại chỗ
Top