loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tính giải được và các tính chất của nghiệm cho một số phương trình vi tích phân hàm phi tuyến / Huỳnh Thị Hoàng Dung ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Thị Phương Ngọc

Tác giả : Huỳnh Thị Hoàng Dung ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Thị Phương Ngọc

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : iv, 111 tờ, [22] tr. ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 515.38

Chủ đề : 1. Không gian Banach. 2. Không gian Fréchet. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Phương trình tích phân. 5. Phương trình vi phân tích phân. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25934
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25935 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top