loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tính giải được và các tính chất của nghiệm cho một số phương trình vi tích phân hàm phi tuyến

Tác giả : Huỳnh Thị Hoàng Dung ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Thị Phương Ngọc

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : iv, 111 tờ, [22] tr. ; 30 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 515.38

Chủ đề : 1. Không gian Banach. 2. Không gian Fréchet. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Phương trình tích phân. 5. Phương trình vi phân tích phân.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25934
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25935 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top