loading

Luận án, luận văn

Một số lớp phương trình parabolic suy biến với nguồn logarit: tính chất bùng nổ, nghiệm toàn cục và tính chất tắt dần / Lê Công Nhàn ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Xuân Trường, Huỳnh Quang Vũ

Tác giả : Lê Công Nhàn ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Xuân Trường, Huỳnh Quang Vũ

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 25 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 515.3534

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Phương trình parabolic suy biến -- Tóm tắt. 3. Phương trình vi phân parabolic -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25930
Phục vụ đọc tại chỗ
Top