loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Một số lớp phương trình parabolic suy biến với nguồn logarit: tính chất bùng nổ, nghiệm toàn cục và tính chất tắt dần / Lê Công Nhàn ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Xuân Trường, Huỳnh Quang Vũ

Tác giả : Lê Công Nhàn ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Xuân Trường, Huỳnh Quang Vũ

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : v, 121 tờ, [26] tr. ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 515.3534

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Phương trình parabolic suy biến. 3. Phương trình vi phân parabolic. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25928
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25929 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top