loading

Luận án, luận văn

Chỉnh hóa một số bài toán ngược trong các quá trình khuếch tán / Lưu Vũ Cẩm Hoàng ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Huy Tuấn

Tác giả : Lưu Vũ Cẩm Hoàng ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Huy Tuấn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 21 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 515.357

Chủ đề : 1. Bài toán ngược (Phương trình vi phân) -- Tóm tắt. 2. Khuếch tán -- Toán học -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 4. Quá trình khuếch tán -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25924
Phục vụ đọc tại chỗ
Top