loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Chỉnh hóa một số bài toán ngược trong các quá trình khuếch tán / Lưu Vũ Cẩm Hoàng ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Huy Tuấn

Tác giả : Lưu Vũ Cẩm Hoàng ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Huy Tuấn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 69 tờ, [26] tr. ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 515.357

Chủ đề : 1. Bài toán ngược (Phương trình vi phân). 2. Khuếch tán -- Toán học. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Quá trình khuếch tán. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25922
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25923 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top