loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Các yếu tố liên quan đẻ khó trên chó và phương pháp điều trị / Nguyễn Vũ Thụy Hồng Loan ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Tấn Đại

Tác giả : Nguyễn Vũ Thụy Hồng Loan ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Tấn Đại

Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông lâm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xvi, 144, [42] tờ ; 30 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 636.7082

Chủ đề : 1. Chó -- Sinh Sản. 2. Luận án -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25915
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25916 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top