loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Một số bài toán trong giải tích điều hòa và phương trình đạo hàm riêng liên kết với toán tử loại Schrödinger

Tác giả : Nguyễn Ngọc Trọng ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Xuân Trường, Bùi Lê Trọng Thanh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : vi, 125 tờ, [24] tr. ; 30 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 515.7

Chủ đề : 1. Giải tích điều hòa. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Phương trình đạo hàm riêng. 4. Toán tử Schrödinger.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25912
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25913 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top