loading

Sách, tuyển tập

Mỗi ngày ta sống : tản văn, tùy bút / Nguyễn Thị Hậu

Tác giả : Nguyễn Thị Hậu

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 351 tr. ; 21 cm

ISBN : 978-604-58-9468-2

Số phân loại : 895.92284

Chủ đề : 1. Tản văn. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Cuốn sách mới của Nguyễn Thị Hậu Mỗi ngày ta sống có ba phần theo ba chủ đề, nhưng cách viết của chị thì khó phân định rạch ròi đâu là tản văn đâu là tạp bút, bài nào “chính luận” hay bài nào tùy bút, ghi chép. Là bởi ở bất cứ chủ đề nào, chị cũng để lại cho người đọc - bên cạnh những thông tin mang tính khoa học, những lập luận “đáo để” - rất nhiều cảm xúc

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 837/2020
(VH 5891)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 838/2020
(VH 5892)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Lưu Động LD 3336/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 3337/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Top