loading

Sách, tuyển tập

Các lựa chọn trong đầu tư vốn con người / Bùi Chí Bình

Tác giả : Bùi Chí Bình

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 223 tr. : minh họa ; 24 cm

ISBN : 9786045885956

Số phân loại : 331.11

Chủ đề : 1. Nguồn nhân lực -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 811/2020
(5596)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 812/2020
(DN 973)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 2928/2021
(DN 388/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2929/2021
(3895)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top