loading

Luận án, luận văn

Đời sống tín ngưỡng của người Việt ở Quảng Nam (nghiên cứu trường hợp ở Hội An) / Lê Thu Huyền ; Người hướng dẫn khoa học : Ngô Văn Lệ, Trương Thị Thu Hằng

Tác giả : Lê Thu Huyền ; Người hướng dẫn khoa học : Ngô Văn Lệ, Trương Thị Thu Hằng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : sơ đồ ; 21 cm

Số phân loại : 390.0959752

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Tín ngưỡng dân gian -- Việt Nam -- Quảng Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25899
Phục vụ đọc tại chỗ
Top