loading

Sách, tuyển tập

Một số vấn đề về tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1959 - 1975) : sách chuyên khảo / Trần Hữu Huy

Tác giả : Trần Hữu Huy

Nhà xuất bản : Quân đội nhân dân

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 183 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045155875

Số phân loại : 959.7043

Chủ đề : 1. Chiến tranh Việt Nam, 1961-1975. 2. Đường Hồ Chí Minh -- Việt Nam -- Lịch sử -- 1959-1975. 3. Việt Nam -- Lịch sử -- 1954-1975.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 789/2020
(14171)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 790/2020
(14172)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 791/2020
(14173)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top