loading

Sách, tuyển tập

Kỷ yếu 35 năm thành lập trường 1975-2010

Tác giả : Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật T.P. Hồ Chí Minh

Nhà xuất bản : Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật T.P. Hồ Chí Minh

Nơi xuất bản : [T.P. Hồ Chí Minh]

Mô tả vật lý : 65 tr. : minh họa màu ; 29 cm

Số phân loại : 378.59779

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 617/2020
(5910)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top