loading

Luận án, luận văn

Các kiểu đột biến gene và các yếu tố lâm sàng, cận lâm sàng liên hệ đến đột biến gene trên bệnh nhân bệnh cơ tim phì đại / Trần Vũ Minh Thư ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Nguyễn Vinh, Hồ Huỳnh Thùy Dương

Tác giả : Trần Vũ Minh Thư ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Nguyễn Vinh, Hồ Huỳnh Thùy Dương

Nhà xuất bản : Đại học Y Dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 616.124

Chủ đề : 1. Bệnh cơ tim phì đại -- Tóm tắt. 2. Đột biến gene -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 4. Tim -- Phì đại -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25850
Phục vụ đọc tại chỗ
Top