loading

Luận án, luận văn

Văn hóa Phật giáo trong đời sống người Việt Nam ở Đài Loan, Trung Quốc / Nguyễn Thị Thanh Mai ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Hồng Liên

Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Mai ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Hồng Liên

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 305.895922

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Người Việt Nam -- Đài Loan -- Đời sống tôn giáo -- Phật giáo -- Tóm tắt. 3. Người Việt Nam -- Đài Loan -- Đời sống xã hội và tập quán -- Tóm tắt. 4. Phật giáo và văn hóa -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25831
Phục vụ đọc tại chỗ
Top