loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Аналитические и геометрические ствойства различных классов гармонических тображений круга

Tác giả : Lê Anh Xuân ; Научный руководитель: Каумов Ильгиз Рифатович

Nhà xuất bản : Казанский (привольжский) федеральный университет

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Казань

Mô tả vật lý : 92 tờ : hình vẽ, biểu đồ ; 31 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 515

Chủ đề : 1. Ánh xạ (Toán học). 2. Hàm biến phức. 3. Hàm biến thực. 4. Luận án -- Nga. 5. Toán giải tích.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25894
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25895 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top