loading

Luận án, luận văn

Моделирование формирования и воздействия концентрированных потоков заряженных частиц на металлы / Trần Mỹ Kim An ; Научный руководитель : Коваль Тамара Васильевна

Tác giả : Trần Mỹ Kim An ; Научный руководитель : Коваль Тамара Васильевна

Nhà xuất bản : Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Томск

Mô tả vật lý : 107 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 29 cm

Số phân loại : 539.72

Chủ đề : 1. Hạt (Vật lý hạt nhân). 2. Kim loại -- Nghiên cứu. 3. Vật lý toán học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25892
Phục vụ đọc tại chỗ
Top