loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Consumer sensory perception and liking of sodium-reduced food products / Nguyễn Thị Thu Hà

Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hà

Nhà xuất bản : University of Alberta

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Edmonton, Canada

Mô tả vật lý : xii, 173 tờ : bảng, biểu đồ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 664.4

Chủ đề : 1. Chế độ ăn ít muối. 2. Công nghiệp và thương mại thực phẩm. 3. Luận án -- Canada. 4. Thị hiếu người tiêu dùng. 5. Thực phẩm -- Hàm lượng Sodium. 6. Thực phẩm -- Thành phần. 7. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25890
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25891 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top