loading

Luận án, luận văn

Vietnamese student enrollment for higher education in California : a study on influencing factors, important education program's attributes, satisfaction and loyalty / Nguyễn Hoài Nam

Tác giả : Nguyễn Hoài Nam

Nhà xuất bản : Pacific States University

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Los Angeles, CA

Mô tả vật lý : xi, [278] tờ : minh họa ; 29 cm

Số phân loại : 378.009794

Chủ đề : 1. Du học -- Hoa Kỳ -- California. 2. Giáo dục đại học -- Hoa Kỳ -- California. 3. Luận án -- Hoa Kỳ. 4. Sinh viên nước ngoài -- Hoa Kỳ -- California.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25882
Phục vụ đọc tại chỗ
Top